Menu

Menu

ForsideKalenderNyhedervejviser
Kvong
Foto:

Referat af generalforsamling

Sogneforeningen

Download referat

Download regnskab

 

Referat af generalforsamling i Kvong Sogneforening 10. apr. 2018

Deltagere:

Jørgen Ø. Jensen, Magda Joensen, Joan Kruse, Preben Møller, Helle Cramer, Maibrit Nielsen, Tove K. Nielsen, Brian Nielsen, Jørn P. Adolphsen, Bente Tang, Torben Andersen

 

 

Emne:

 

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 

 

Dirigent: Jørn P. Adolphsen

 

 

Referent: Helle Cramer

 

 

Stemmetællere: Maibrit Nielsen, Magda Joensen

 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 

 

 

2.

Beretning ved formanden

 

 

Jørgen Ø. Jensen opsummerede det forgangne års aktiviteter i Sogneforeningen:

 

o   Naturvandring i Gl. Kvong under ledelse af Søren Brydsø med efterfølgende kaffe i vores bålhytte. Dejlig tur.

o   Skt. Hans arrangement i nogenlunde vejr med pænt deltagerantal. Tak til alle, der hjalp med at afvikle aftenen inkl. Kvong Børnehus for heksen

o   Lucia-aften i samarbejde med Kvong Menighedsråd. Stor opbakning til en hyggelig og stemningsfuld aften. Tak til Ellen Roesgaard for indsatsen med Lucia-pigerne.

o   Vores første landsbyklynge-arrangement med Lunde og Lydum, den lange vandretur fra landsby til landsby med velsmagende pit-stops undervejs

o   Vores andet landsbyklynge-arrangement, en velbesøgt udflugt til Tirpitz i Blaavand

o   Virksomhedsbesøg på Viking Life-Saving Equipment A/S i Esbjerg med stort antal deltagere. Tak til Jens Peter Kruse for rundvisning og efterfølgende kaffe

o   Julebelysning

Omdeling af KvongPosten blev fordelt på Kvong Børnehus, Støtteforeningen, Menighedsrådet og Idrætsforeningen. Tak for opbakning til, at KvongPosten fortsat kan husstandsomdeles.

 

Der er hængt 4 storke op til dato, og der er plads på muren til mange flere!

 

Vi fik sidste år penge af Brandkassen til opstilling af toilet ved shelteret, og det sker i førstkommende uge. Vi modtog desuden penge af Sparekassen til plantning af træer der, hvor de mangler langs Kvongvej, men vand har forsinket projektet. Dertil har vi netop modtaget midler fra Sparekassen til oprensning af Engparken.

 

Tak til Charlotte Mikkelsen for at skrive KvongPosten, til Svenning for indsatsen i Engparken, til Gunner og Svend Aage for at hejse flag, til Kvong.dk’s sponsorer, til Claus Larsen og Jørn P. Adolphsen for at varetage hjemmesiden, til sogneforeningens bestyrelsesmedlemmer.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

 

 

3.

Aflæggelse af regnskab

 

 

Magda Joensen gennemgik regnskabet (se bilag). Der blev redegjort for diverse indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

 

 

4.

Fastlæggelse af kontingent

 

 

Forsætter uændret 75 kr/person.

 

 

 

 

5.

Behandling af indkomne forslag

 

 

Der er ingen indkomne forslag.

 

 

 

 

6.

Valg af bestyrelse

 

 

På valg var Magda Joensen og Helle Cramer, som ikke genopstillede.

 

 

Valgt blev Jørn P. Adolphsen og Tove K. Nielsen, stor tak til dem begge for velvilligheden.

 

 

 

 

7.

Valg af tre suppleanter

 

 

1. suppleant: Tove S. Jepsen

 

 

2. suppleant: Knud Kristensen

 

 

3. suppleant: Magda Joensen

 

 

 

 

8.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 

 

Genvalgt blev Hans Thomas Madsen og Niels Jeppesen.

 

 

Suppleanter: 1. Jørgen Moesgaard, 2. Torben Andersen

 

 

 

 

9.

Evt.

 

 

Jørn P. Adolphsen sagde tak for opbakning til hjemmesiden.

 

 

OBS:

Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  1. Jørgen Ø. Jensen, formand
  2. Tove K. Nielsen, kasserer
  3. Jørn Adolphsen, sekretær
  4. Preben Møller, menigt medlem
  5. Joan Kruse, menigt medlem

torsdag 12 apr 2018 - Jørn Peter Adolphsen