Menu

Menu

ForsideKalenderNyhedervejviser
Kvong
apr
10
tir
Foto:

Generalforsamling i Sogneforeningen

-

Hent PDF

 

Kvong Sogneforening afholder generalforsamling på Lærerværelset på Kvong gl. skole

 Tirsdag den 10. april kl. 19.30 med dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Beretning ved formanden
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag (skal skriftligt være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen)
  6. Valg af bestyrelse (Magda Joensen og Helle Cramer er på valg og genopstiller ikke)
  7. Valg af tre suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
torsdag 15 mar 2018 - Jørn Peter Adolphsen