Menu

Menu

ForsideKalenderNyhedervejviser
Kirkeklokken i Ansager kirke er en gammel fin klokke fra år 1250-1300. Der var oprindelig tre klokker i Ansager, men kongen manglede i 1528 malm til kanoner, og alle kirker med mere end én klokke skulle aflevere de overskydende klokker til kongen. Ansager afleverede den største og den mindste klokke. Det gav henholdsvis 248 og 208 kg malm til kanoner, og kongen sparede penge ved ikke at skulle købe malmen hos Fuggerne i Augsburg. Kilde: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601 af Søren Manøe Hansen
Ansager
Kirkeklokken i Ansager kirke er en gammel fin klokke fra år 1250-1300. Der var oprindelig tre klokker i Ansager, men kongen manglede i 1528 malm til kanoner, og alle kirker med mere end én klokke skulle aflevere de overskydende klokker til kongen. Ansager afleverede den største og den mindste klokke. Det gav henholdsvis 248 og 208 kg malm til kanoner, og kongen sparede penge ved ikke at skulle købe malmen hos Fuggerne i Augsburg. Kilde: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601 af Søren Manøe Hansen Foto:Karsten Madsen

Klokkeringning for Prins Henrik

Alle kirkeklokker ringer ved Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse på tirsdag også klokkerne i Ansager

Kirkeministeriet har besluttet, at der skal ringes med alle kirkeklokker i folkekirkens kirker i forbindelse med Prins Henriks bisættelse tirsdag den 20. februar. Der skal ringes i en halv time, før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke der begynder kl. 11, og der skal ringes i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.

Biskopperne er samtidig blevet anmodet om at opfordre præsterne til at mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved en af de sædvanlige søndagsgudstjenester.

Karsten Madsen, Ansager Menighedsråd

lørdag 17 feb 2018 - Karsten Madsen