Menu

Menu

ForsideKalenderNyhedervejviser

Generalforsamling i Skovlund Ansager Vælgerforening

D. 22. februar i Skovlund Kulturhus

Skovlund/Ansager Venstre Vælgerforening

 

Generalforsamling i Skovlund Ansager Vælgerforening

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30

Skovlund Kulturhus, Solbakken 2B, Skovlund

 

Dagsorden efter gældende vedtægter:

* Valg af dirigent

* Valg af stemmetæller

* Formandsberetning

* Behandling og fremlæggelse af regnskab.

* Afstemning/godkendelse af regnskab og formandsberetning

* Medlemskontingent for det kommende år.

* Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før gene-ralforsamlingen.

* Valg til bestyrelsen.

* Valg af formand.

* Valg af to revisorer og suppleant(er).

* Eventuelt.

Venstres kandidat til folketinget i Varde kredsen Claus Christensen deltager efter generalforsamlingen og fortæller om sit arbejde fra opstillingsmødet og indtil nu. Det er muligt at stille spørgsmål om hans fremtidige forventninger.

Opstilling af kandidat til kommende kommunalvalg.

Pris for deltagelse 40.- kr incl. kaffe/brød På vegne af foreningen: Birgit Haahr Larsen ( nielshaahrlarsen@gmail.com)

Rasmus Sadova