Menu

Menu

ForsideKalenderNyhedervejviser
Ansager
Foto:

Menighedsrådsvalg 2016

I efteråret skal der vælges nyt menighedsråd til din folkekirke

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd bestående af mindst 5 medlemmer + sognepræsten. Tilsammen sætter de retningslinjer for kirkens arbejde og aktiviteter samt for vedligehold af kirkens bygninger og kirkegårde.

I vores lokalsamfund er kirken og kirkegården en vigtig og historisk del af vores bybillede og lokale kultur. Vi har også et lokalsamfund, hvor foreningsliv og bestyrelsesarbejde nyder bred opbakning, og arbejdet i et menighedsråd kan netop sammenlignes med bestyrelsesarbejde i en forening.

Har du lyst til at være med til at præge og bestemme over vores folkekirke?

Så får du muligheden, hvis du stiller op som kandidat til menighedsrådet!

For at stille op skal du

  • være medlem af folkekirken
  • være fyldt 18 år på valgdagen d. 18. nov. 2016
  • have dansk indfødsret eller haft uafbrudt bopæl i Danmark i et år før valget
  • ikke være medlem af en valgmenighed
  • bo i sognet eller have løst sognebånd til din præst

Tirsdag den 13. september kl. 19.00 inviterer Ansager Menighedsråd til orienterings- og opstillingsmøde i Sognegården. Vi vil fortælle om menighedsrådets arbejde og gennemgå reglerne for valg til menighedsråd. Menighedsrådet vil være vært for mødet og for kaffe med brød.

Efter orienteringsmødet får forsamlingen mulighed for at afholde opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en kandidatliste.

Ansager Menighedsråd

Du kan læse mere om reglerne for menighedsrådsvalget på: retsinfo.dk

Karsten Madsen